menu

MAKAS LOVES…

Mayıs 17, 2012 | Genel · MAKAS LOVES |

“Fifty years after her death, Marilyn is still a major figure in world cinema, an eternal icon, whose grace, mystery and power of seduction remain resolutely contemporary. Each of her screen appearances sparks the imagination. The Festival poster captures Marilyn by surprise in an intimate moment where myth meets reality – a moving tribute to the anniversary of her passing, which coincides with the Festival anniversary. 
She enchants us with this promising gesture: a seductively blown kiss. The Festival is a temple of glamour and Marilyn is its perfect incarnation. Their coming together symbolises the ideal of simplicity and elegance.”

Ölümünden 50 yıl sonra Marilyn, zarafeti, gizemi ve bastan cıkarıcılıgıyla hala sinemanın önemli bir figuru, ölümsüz bir ikonu. Bu nedenlerdendir ki  O’nun her sahne alışı hayal gücünüzü atesler.  Festival posteri Marilyn’i beklenmedik bir anda yakalandıgı, gercekle efsanenin birleşmesi gibi bir ana tanıklık eder.  Bu festival göz alıcı pırıltıların tapınağıdır ve Marilyn bunun tam manasıdır. Bu birliktelik sadeliğin ve elegansın en ideal birlikteliğidir.

Yorum yap


*zorunlu alanlar

/